Privacy verklaring hollywood in de klas top image

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring informeren we u over wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we deze nodig hebben.

Stichting En…Actie! (SEA) verwerkt voor haar projecten persoonsgegevens. Om deze gegevens privé te kunnen houden, bewaren we deze veilig. In deze privacy verklaring informeren we u over wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we deze nodig hebben.

Persoonsgegevens

Stichting En…Actie! is de verantwoordelijke bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals uw naam, mobiele nummer, uw woonadres en e-mailadres. Online gegevens, zoals uw IP-adres en uw bezoeken aan onze websites behoren hier ook toe.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor onze projectuitvoering moeten wij ons aan de eisen van de privacywet houden:

  • Duidelijk vermelden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
  • Alleen persoonsgegevens verzamelen die echt nodig zijn voor de uitvoer van onze projecten en diensten
  • Van te voren toestemming vragen voor verwerken persoonsgegevens (indien die toestemming vereist is)
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hierop kunt uitoefenen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met stichting En…Actie en Hollywood in de klas. Dit betreft leerkrachten van scholen, leerlingen, ouders/verzorgers en samenwerkingspartners.

Als u een van onze websites bezoekt, laat u persoonsgegevens achter. Maar ook wanneer u reageert op YouTube, een filmpakket bestelt of een vraag stelt via e-mail. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons geeft. Of waarvan van te voren duidelijk is dat deze noodzakelijk zijn voor de projectuitvoering of samenwerking gedurende onze projecten. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor andere doeleinden indien u hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Aanmeldgegevens

Als u zich aanmeldt voor deelname aan een van onze projecten verwerken wij van u deze gegevens:  naam leerkracht, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, naam school. Voor kinderen onder de zestien jaar is uitdrukkelijk voorafgaande aan de inschrijving toestemming nodig van een ouder/verzorger.

Contactgegevens met onze organisatie

SEA is zeven dagen per week bereikbaar via de telefoon, de website(s), e-mail en onze sociale mediakanalen. En ook via telefoon en Whatsapp.). Wij gebruiken voor contact het door uzelf verstrekte e-mailadres, adres en/of telefoonnummer.

Cookies

Op onze websitesmaken wij gebruik van cookies. Cookies zijn nodig om onze websites en webapplicaties zo optimaal mogelijk te laten werken. Daarnaast bekijken we onze webstatistieken via Google Analytics, waarvoor ook cookies nodig zijn. Als u cookies weigert, beperkt dit de werking en het gebruiksgemak van onze (web)applicaties.

Persoonsgegevens delen met anderen

Wij geven uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming door aan andere partijen. Met deze partijen maken wij schriftelijke afspraken over wat ze met de gegevens (mogen) doen.

Sociale media

Voor onze projecten zijn we actief op YouTube, Facebook, Instagram en Twitter. Ook gebruiken we Whatsapp voor onze communicatie. Het is raadzaam om het privacybeleid van deze media door te lezen, zodat u als gebruiker op de hoogte bent hoe en waarvoor zij uw gegevens gebruiken.

Foto’s en filmpjes

Wij maken foto’s en video’s tijdens de uitvoer onze projectactiviteiten, die wij vervolgens delen op  sociale media en de website. Ook wordt beeldmateriaal meegestuurd met onze persberichten en rapportages. De deelnemers aan onze projecten maken zelf ook foto’s en filmpjes, die zij op hun beurt weer delen via sociale media. Bij minderjarige kinderen dient de ouder/verzorger van te voren aan te geven of zijn/haar kind op de foto/film mag. Voor het eventueel regelen van deze toestemming is de school verantwoordelijk.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoer van onze projecten/looptijd van de samenwerking. Hiervoor hanteert SEA onderstaande termijnen, waarna we alle persoonsgegevens die wij van u hebben, verwijderen:

  • Voor beantwoording van vragen via ons contactformulier op de site of per e-mail bewaren wij deze alleen gedurende de afhandeling van uw vraag
  • Een privébericht via sociale media (inclusief Whatsapp) bewaren we maximaal zes maanden.
  • Contactgegevens van scholen, leerkrachten, samenwerkingspartners, freelancers bewaren wij drie jaar.
  • Financiële gegevens bewaren we zeven jaar (regel Belastingdienst).

Uw rechten

Als ‘baas’ van uw persoonsgegevens kunt u ten alle tijden een verzoek bij ons indienen aangaande uw persoonsgegevens. U heeft hiervoor de volgende rechten:

Recht op inzage

U mag altijd inzage vragen in de persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

Recht op wijziging

U mag ten alle tijden uw persoonsgegevens veranderen wanneer deze verouderd, onvolledig of onjuist zijn.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u het niet eens bent hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze persoonsgegevens kan bewaren. Dit betreft uw naam, adres- en woonplaatsgegevens, maar ook reserveringsgegevens voor de verhuur van ruimten in onze accommodaties.

Recht op beperking

U heeft het recht om een verzoek tot beperking van de gegevensverwerking in te dienen. We gebruiken uw persoonsgegevens dan nergens voor.

Recht om vergeten te worden/verwijdering

U heeft het recht om al uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij verwijderen alle persoonsgegevens die tot u als individu te herleiden zijn behalve de persoonsgegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Een verzoek hiervoor kunt u indienen bij [naam en contactgevens].

Meer informatie

 

Voor vragen over uw gegevens, deze privacyverklaring of een klacht over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met Filip Braams, projectleider van Hollywood in de Klas.

Scroll naar boven