q Algemene voorwaarden Hollywood in de Klas - Hollywood in de klas

Algemene voorwaarden Hollywood in de Klas

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst van het maken van een Eindfilm Groep 8 en zijn van kracht met ingang van 1 november 2016. Heb je een bestelling bij ons geplaatst, of een filmcoach gereserveerd, dan ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Eindfilm met filmcoach (EMF):
-Nadat de bestelling bij ons is binnen gekomen, neemt de filmcoach (de filmmaker die bij jullie op school de film komt opnemen) aan het begin van het schooljaar waarin de film wordt gemaakt contact op voor het inplannen van de filmdag.

-De filmcoach is jullie persoonlijk contactpersoon vanuit Hollywood in de Klas, bij je altijd terecht kan voor vragen. Als communicatiemiddel gebruiken we graag de mail, maar uiteraard kun je de filmcoach ook telefonisch bereiken. Sowieso neemt de filmcoach 2 weken voor de filmdag contact op om te checken of alles lukt met de voorbereidingen.

-Heb je nog geen keuze gemaakt voor een filmscript, geef deze keuze dan uiterlijk voor de kerstvakantie aan ons door. Na de kerstvakantie ontvang je het script per brievenbuspakket en toegang tot een eigen online omgeving met tutorials en voorbereidend lesmateriaal

-Wisselt in de tussentijd de leerkracht, en daarmee dus de contactpersoon voor de eindfilm, geef dit dan direct aan ons door via info@hollywoodindeklas.nl 

-Voorafgaand aan de filmdag zorgt de school ervoor dat de opnamelocaties (binnen en buiten de school) beschikbaar zijn en dat de kinderen hun rollen weten (teksten uit het hoofd leren is niet nodig). 

-Rekwisieten en kleding worden door de school en/of de leerlingen verzorgd.

-Tijdens de opnamedag is er een leerkracht beschikbaar om aanwezig te zijn bij de opnamen. De leerlingen vallen ten alle tijden onder de verantwoordelijkheid van de school.

-Als door ziekte van de filmcoach of een andere oorzaak vanuit school een opnamedag plotseling geen doorgang kan vinden, dan wordt er in overleg een andere opnamedag gepland.

-Wanneer een school, om wat voor reden dan ook, afziet van het maken van een eindfilm en ons dit 3 weken voor de geplande opnamedag laat weten dan zijn er geen consequenties anders dan, dat zij het opgestuurde script op geen enkele manier mogen gebruiken.

-Wanneer de opzegging binnen de 3 weken is, en het lukt Hollywood in de Klas niet om met een andere school de lege plek op te vullen, zal er 20% van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.

-De rechten van het verhaal en de film blijven van Hollywood in de Klas. De school mag het script, of delen daarvan niet zonder toestemming van Hollywood in de Klas delen met derden.

-Indien er in de groep kinderen zijn, die niet gefilmd of gefotografeerd mogen worden, dient de leerkracht dit uiterlijk een week voorafgaand aan de filmdag aan de filmcoach mede te delen. Er kunnen tijdens de opnamedag foto’s worden gemaakt, die kunnen worden gedeeld op de website en op gerelateerde sociale media. Hollywood in de klas is niet verantwoordelijk voor het organiseren voor toestemming van de ouders aangaande de AVG. 

-De film wordt uiterlijk 3 weken voor de afscheidsavond met de school gedeeld, behalve als de film 3 weken voor de afscheidsavond wordt opgenomen.

-Mocht de school, de film hebben ontvangen en de filmcoach heeft een technische fout gemaakt qua filmen of montage, dan passen wij dit uiteraard kosteloos aan. Het is niet mogelijk om op creatief-inhoudelijke keuzes van de filmcoach aanpassingen te doen.

-Het is niet toegestaan om de eindfilm of delen daarvan openbaar online te zetten.

-De film kan tot 1 september van het jaar waarin de film is gemaakt worden gedownload. Mocht u de eindfilm na deze periode alsnog willen downloaden, dan kan de film -binnen een jaar na het afscheid-, tegen een meerprijs beschikbaar worden gemaakt.

-Persoonlijke gegevens van de school worden met de voorzichtigheid behandeld, beveiligd en worden niet aan derden verstrekt.


Zelfstandig Eindfilmpakket (ZEP):

-Voor de aanschaf van een ZEP ontvang je als school een licentie om in het schooljaar van aanschaf het pakket te gebruiken voor het maken van 1 eindfilm. Het meermalig gebruiken van het pakket is niet toegestaan en de toegang tot de online omgeving verloopt aan het einde van het schooljaar waarin de bestelling is geplaatst.

-De rechten van het verhaal en de film blijven van Hollywood in de Klas. De school mag het script, of delen daarvan niet zonder toestemming van Hollywood in de Klas delen met derden.

-De school is zelfverantwoordelijk voor de montage van de eindfilm. Het ZEP wordt geleverd zonder montagesoftware. HIDK kan hier niet in voorzien, maar in het online lesmateriaal geven we wel tips voor montagesoftware. De montage van de eindfilm kan uitbesteed worden aan derden maar niet aan concurrerende bedrijven die zelf ook eindfilms leveren. 

-Het is niet toegestaan om de eindfilm of delen daarvan openbaar online te zetten.

-Persoonlijke gegevens van de school worden met de voorzichtigheid behandeld, beveiligd en worden niet aan derden verstrekt.

Scroll naar boven