Algemene voorwaarden Hollywood in de Klas

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst van het maken van een Eindfilm Groep 8 en zijn van kracht met ingang van 1 november 2016. Heb je een bestelling bij ons geplaatst, of een filmcoach geboekt, dan ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Zelfstandig Eindfilmpakket (ZEP):
-Voor de aanschaf van een ZEP ontvang je als school een licentie om in het schooljaar van aanschaf het pakket te gebruiken voor het maken van 1 eindfilm. Het meermalig gebruiken van het pakket is niet toegestaan en de toegang tot de online omgeving verloopt aan het einde van het schooljaar waarin de bestelling is geplaatst.

-De rechten van het verhaal en de film blijven van Hollywood in de Klas. De school mag het script, of delen daarvan niet zonder toestemming van Hollywood in de Klas delen met derden.

-De school is zelfverantwoordelijk voor de montage van de eindfilm. Het ZEP wordt geleverd zonder montagesoftware. HIDK kan hier niet in voorzien, maar in het online lesmateriaal geven we wel tips voor montagesoftware. De montage van de eindfilm kan uitbesteed worden aan derden maar niet aan concurrerende bedrijven die zelf ook eindfilms leveren. 

-Het is niet toegestaan om de eindfilm of delen daarvan openbaar online te zetten.

-Persoonlijke gegevens van de school worden met de voorzichtigheid behandeld, beveiligd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Eindfilm met filmcoach (EMF):
-Voorafgaand aan de opnamedag zorgt de school ervoor dat de opnamelocaties (binnen en buiten de school) beschikbaar zijn en dat de kinderen hun rollen weten (teksten uit het hoofd leren is niet nodig). 

-Rekwisieten en kleding worden door de school en/of de leerlingen verzorgd.

-Tijdens de opnamedag is er een leerkracht beschikbaar om aanwezig te zijn bij de opnamen. De leerlingen vallen ten alle tijden onder de verantwoordelijkheid van de school.

-Als door ziekte van de filmcoach of een andere oorzaak vanuit school een opnamedag plotseling geen doorgang kan vinden, dan wordt er in overleg een andere opnamedag gepland.

-Wanneer een school, om wat voor reden dan ook, afziet van het maken van een eindfilm en ons dit 3 weken voor de geplande opnamedag laat weten dan zijn er geen consequenties anders dan, dat zij het opgestuurde script op geen enkele manier mogen gebruiken.

-Wanneer de opzegging binnen de 3 weken is, en het lukt HIDK niet om met een andere school de lege plek op te vullen, zal er 25% van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.

-De rechten van het verhaal en de film blijven van Hollywood in de Klas. De school mag het script, of delen daarvan niet zonder toestemming van Hollywood in de Klas delen met derden.

-Indien er in de groep kinderen zijn, die niet gefilmd of gefotografeerd mogen worden, dient de leerkracht dit van tevoren aan de filmcoach mede te delen. Er kunnen tijdens de opnamedag foto’s worden gemaakt, die kunnen worden gedeeld op de website en op gerelateerde sociale media. Hollywood in de klas is niet verantwoordelijk voor het organiseren voor toestemming van de ouders aangaande de AVG. 

-Het is niet toegestaan om de eindfilm of delen daarvan openbaar online te zetten.

-De film kan tot 1 september van het jaar waarin de film is gemaakt worden gedownload. Mocht u de eindfilm na deze periode alsnog willen downloaden, dan kan de film -binnen een jaar na het afscheid-, tegen een meerprijs beschikbaar worden gemaakt.

-Indien de school ervoor kiest om een gratis trailer van hun film te laten maken, stemt de school ermee in dat de gemaakte opnames mogen worden gedeeld op de website, het YouTube-kanaal en de sociale media van Hollywood in de Klas.

-Persoonlijke gegevens van de school worden met de voorzichtigheid behandeld, beveiligd en worden niet aan derden verstrekt.