Algemene voorwaarden Hollywood in de Klas

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst van het maken een Eindfilm Groep 8 en zijn van kracht met ingang van 1 november 2016.

 • Voorafgaand aan de opnamedag zorgt de school ervoor dat de opnamelocaties (binnen en buiten de school) beschikbaar zijn en dat de kinderen hun rollen weten (teksten uit het hoofd leren is niet nodig). 
 • Rekwisieten en kleding worden door de school en/of de leerlingen verzorgd.
 • Tijdens de opnamedag is er een leerkracht beschikbaar om aanwezig te zijn bij de opnamen.
 • Als door ziekte van de filmcoach of een andere oorzaak vanuit school een opnamedag plotseling geen doorgang kan vinden, dan wordt er in overleg een andere opnamedag gepland.
 • Wanneer een school, om wat voor reden dan ook, afziet van het maken van een eindfilm en ons dit 3 weken voor de geplande opnamedag
 • laat weten dan zijn er geen consequenties anders dan, dat zij het opgestuurde script op geen enkele manier mogen gebruiken.
 • Wanner de opzegging binnen de 3 weken is, en het lukt HIDK niet om met een andere school de lege plek op te vullen, zal er 25% van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
 • De rechten van het verhaal en de film blijven van Hollywood in de Klas. De school mag het script niet zonder toestemming van Hollywood in de Klas delen met derden.
 • Indien er in de groep kinderen zijn, die niet gefilmd of gefotografeerd mogen worden, dient de leerkracht dit van te voren aan de filmcoach mede te delen.
 • Hollywood in de klas is niet verantwoordelijk voor het organiseren voor toestemming van de ouders aangaande de nieuwe privacy wetgeving. De beelden die HIDK voor de eindfilm maakt, worden alleen gebruikt voor het maken van de eindfilm. De eindfilm wordt ook niet door HIDK openbaar online gezet. De opgenomen beelden worden na 1 september verwijderd. In het geval dat we wel gebruik willen maken van het het opgenomen filmmateriaal zal er contact opgenomen worden met de leerkracht.
 • De gemaakte eindfilm is te downloaden, direct na het afscheid van groep 8 tot aan het eind van de zomervakantie, via de verstrekte link. Begin september vervallen de downloadlinks. Mocht u de eindfilm na deze periode alsnog willen downloaden, dan kan de film -binnen een jaar na het afscheid-, tegen een meerprijs beschikbaar worden gemaakt.
 • De opnames van de eindfilm worden niet online gedeeld. Indien een leerling besluit om een gedownloade eindfilm openbaar te delen, is Hollywood in de Klas hier niet voor verantwoordelijk.
 • Er kunnen tijdens de opnamedag foto’s worden gemaakt, die (met toestemming) kunnen worden gedeeld op de website en op gerelateerde sociale media.
 • Indien de school ervoor kiest om een gratis trailer van hun film te laten maken, stemt de school ermee in dat de gemaakte opnames mogen worden gedeeld op de website, het YouTube-kanaal en de Facebookpagina van Hollywood in de Klas.
 • Persoonlijke gegevens van de school worden met de voorzichtigheid behandeld, beveiligd en worden niet aan derden verstrekt.
 • De factuur wordt pas gestuurd als de film in bezit is van de school, doorgaans enkele weken voor de zomervakantie. We vertrouwen erop dat de school deze factuur binnen 2 weken voldoet.

Scroll naar top